Ota kestävyyden työkalut käyttöön!

Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun (KESMA II) -hankkeen vuosien 2013 ja 2014 aikana on tuotettu maaseutumatkailun liiketoiminnan kestävyyden kehittämiseen seuraavia työkaluja ja julkaisuja:

Kestävyyden kompassi -maaseutumatkailuyrittäjän käsikirjassa kestävyyttä tarkastellaan liiketoiminnan näkökulmasta keskittyen kulttuuriseen, sosiaaliseen ja ekologiseen ulottuvuuteen. Käsikirjan kompassin ilmansuunnat kuvaavat kahdeksaa liiketoimintasuunnitelman osa-aluetta: liikeidea, fyysinen toimintaympäristö, henkilöstö, yhteisöllisyys ja yhteistyö, tuotekehitys, tuotanto ja seuranta, markkinointiviestintä sekä talous ja kannattavuus. Osa-alueet sisältävät tietoa, esimerkkejä ja vinkkejä yrittäjälle siitä, kuinka kestävyyden eri ulottuvuuksia voitaisiin sisällyttää liiketoiminnan eri osa-alueisiin. Jokaiseen ilmansuuntaan on myös tarjolla erillisessä Kestävyyden kompassi -maaseutumatkailuyrittäjän työkirjassa helppokäyttöisiä tehtävärasteja. Työkirjan rastien avulla voidaan konkreettisesti kehittää yritystoiminnan osa-alueita kestävyysnäkökulmasta.

 

Käsikirja

 

Kestävyyden kompassi -maaseutumatkailuyrittäjän työkirjassa kestävyyttä työstetään liiketoimintasuunnitelman mukaisesti, jonka osiot on jaettu kahdeksaan eri ilmansuuntaan. Jokaisessa ilmansuunnassa lähdetään liikkeelle herättelevällä tehtävällä ja sen jälkeen kehittämistyöhön ohjataan rasteille. Työkirjaa suositellaan käytettävän rinnakkain Kestävyyden kompassi – maaseutumatkailuyrittäjän käsikirjan kanssa. Käsikirjassa käsitellään laajemmin kestävyyden eri ulottuvuuksia sekä annetaan työkirjan ilmansuuntiin ja rasteihin liittyen tietoa, vinkkejä, ohjeita ja esimerkkejä kestävien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Työkirjan voi tallentaa omalle koneelle sähköisesti täytettäväksi. Muistathan aina tallentaa tekemäsi muutokset.

 

Työkirja

Tunteella ja tiedolla – kestävyydellä markkinointi maaseutumatkailuyrityksessä -julkaisussa avataan tarkemmin kestävyyttä haluavat asiakasryhmät. Lisäksi siinä on yleinen kirjallisuuteen pohjautuva katsaus kestävyyden markkinointiin, miten voisi rakentaa markkinointiviestinnän kestävyyden elementeillä (tunne markkinasi ja asiakkaasi -teemalla). Julkaisussa myös käydään läpi hankkeen aikana tehdyt markkinointipilotit, jotka on jaoteltu palveluittain; majoituspalvelut, ruokapalvelut ja ohjelmapalvelut. Lopuksi on vielä koottu yrittäjälle ohjeita kestävyydellä markkinointiin.

 

Majoitus- ja mökkikansiopohja

Sisältää yleisesti esimerkkejä, tietoa ja ohjeita, mitkä olisi hyvä tuoda asiakkaille esille majoituskohteessa. Hankkeen kestävyysteeman mukaisesti pohjassa on kuitenkin myös pyritty tuomaan esille kestävyyden eri ulottuvuuksia, ja kuinka niistä voisi kertoa asiakkaille. Majoitus- ja mökkikansio on ksi keino kertoa teidän yrityksenne teoista liittyen kestävyyteen sekä ohjeistaa hienovaraisesti asiakkaita toimimaan teidän arvojenne ja tavoitteidenne mukaisesti.

Pohja kannattaa täyttää majoituspaikkaanne ja kestävyystekojanne vastaaviksi sekä käyttää paljon kuvaavia kuvia. Tarvittaessa kannattaa myös käännättää kansio eri kielille.

 

Majoitus

 

KESMAn matkassa -julkaisussa opiskelijat etsivät erilaisia näkökulmia kestävään matkailuun. Julkaisun kirjoittajat ovat osallistuneet hankkeeseen projektiopintojen, työharjoittelun ja/tai opinnäytetyön kautta.

 

KESMAn matkassa

 

Lisäksi hankkeessa tehtiin KESMA pelikortit, joilla voi pelata kaikkia perinteisiä korttipelejä. Pelikorttien maat ovat yhtä kuin kestävyyden eri ulottuvuudet. Maakohtaisista korteista löydät tietoa kyseiseen kestävyyden ulottuvuuteen liittyen. Pelikorteissa on lisämausteena kestävyyden eri ulottuvuuksiin liittyen tietoa ja ns. kuva-arvoituksia eli pelikorteista löytyy pelaamisen ohessa vinkkejä kestävästä matkailusta. Kortit toimivat matkailukohteissa niin sadepäivien ajanvietteenä kuin vinkkeinä asiakkaille siitä, kuinka itse voi toimia matkakohteessa kestävämmin. Pelikortteja voi tiedustella lähettämällä sähköpostia hankkeen projektipäällikölle Petra Blinnikalle (etunimi.sukunimi@jamk.fi).

KESMA pelikortit